BÓG SIĘ NAM ZNÓW RODZI…

Dziwny jest świat, dziwni są ludzie, ale od ponad dwóch tysięcy lat powtarza się ten sam okrzyk zdumienia, zachwytu i... wdzięczności (przynajmniej u niektórych mieszkańców planety), że jednak nie jesteśmy opuszczeni, ani niepotrzebni, skoro sam Stwórca wciąż nie traci nadziei i ponawia zaproszenie do spotkania. "Oj, cuda, cuda, cuda nad cudami. / Dzieciątko Boże ciągle [...]

ŻYĆ DLA MIŁOŚCI

W świadectwie Alicji Lenczewskiej, polskiej mistyczki naszych czasów (1934-2012), istnieje poruszający dialog autorki z Jezusem ( → Słowo pouczenia, Wyd. Agape, Poznań, 2019; nr 147, N. 28 VII 1991, g. 18:50; w książce ss.148-149. Pogrubienia tekstu moje): Jezus: − Co uczyniłaś dziś dla Miłości? Alicja: – Co ja mogę uczynić? Jezus: − Możesz kochać: ludzi, [...]

CZYM JEST WIARA

Odpowiedź na pytanie o wiarę ma fundamentalne znaczenie, żeby zrozumieć, co się dzieje w relacji Bóg˗człowiek na przestrzeni czasów i w każdej aktualnej chwili. Trudno przecież nie zauważyć, że dzisiaj ten pierwotny i podstawowy układ Stwórcy i stworzenia staje się powszechnie krytykowany, piętnowany, podważany i wątpliwy, by nie stwierdzić bardziej radykalnie, że często oznacza jedynie [...]

MOMENT W ZAŚWIATACH

Tajemnica życia „po życiu” nabiera dla mnie szczególnej rangi w okresie Święta Wszystkich Zmarłych oraz Zaduszek. Od pewnego czasu odbieram ten czas jeszcze bardziej rozważnie, ponieważ przypomina mi się sen, ofiarowany na pytania i wątpliwości w kwestii umierania. Przyznaję, że istota śmierci i tego, co „potem” stanowiła dla mnie jeden z uporczywych problemów religijnych, dodatkowo [...]

OBMYCI, NAKARMIENI, ODZIANI

Niepojęta jest troska Boga o ziemskie potomstwo. Ofiarował nam całą planetę, owinął ją w niebo i światło pośród galaktycznej ciemności, powołał do działania wszystkie żywioły, począł dla nas przyrodę, zwierzęta oraz stworzył człowieka i jego bliźnich. Wreszcie, na mocy Wiary, Miłości i Nadziei odkupił nas w Swoim Synu. Zbawiciel nie tylko nas odrodził, przeniósł na [...]

MIĘDZY PROŚBĄ A SPEŁNIENIEM

Nie sposób poznać Boży Plan na ludzkie życie. Nie da się też objąć myślą i wyobraźnią wszystkich okoliczności, które wyłaniają się na kolejnych etapach naszej drogi. Równie trudno jest zrozumieć i przyjąć obecność rozmaitych osób, zaludniających nasze życie, ich odchodzenie i przychodzenie, wpływ oraz działania. Niepewność własnego losu stanowi powód potrzeby kontaktu człowieka z Istotami [...]

NIEUCHRONNOŚĆ ZMIAN

Kiedy na studiach dane mi było poznać starożytną teorię o zmienności, najpierw w ujęciu Heraklita i Arystotelesa, a potem Hegla (→ Władysław Tatarkiewicz: Historia filozofii. T.1 i 2. PWN, Warszawa 1970) przyjęłam ją z entuzjazmem. Wyjaśniała mi precyzyjnie to, co czułam, obserwując świat i ucząc się historii cywilizacji. Tak, całym moim umysłem wierzę, że napędem [...]

BRAKI SĄ „PO COŚ”

Doświadczenie braków jest powszechnie znane. Obejmuje w zasadzie każdy obszar życia, zarówno społeczny, jak i indywidualny. W zależności od osobistych oczekiwań i potrzeb może nam brakować: dóbr materialnych (domu, jedzenia, pieniędzy, samochodu, sprzętów i mebli, ubiorów, butów);dóbr społecznych (rodziców, rodzeństwa, małżonków, potomstwa, partnerów, przyjaciół);dóbr fizycznych (zdrowia, urody, wdzięku, zgrabnej sylwetki, zręczności, siły);dóbr umysłowych (talentów, zdolności, [...]

DOROSŁOŚĆ PILNIE POSZUKIWANA

Jest pewien religijny tekst, bardzo popularny w kręgach chrześcijańskich i często cytowany przy różnych okazjach (nie tylko odświętnych). Chodzi o Pierwszy List do Koryntian św. Pawła, w którym znajduje się znana definicja miłości: „Choćbym mówił językami świata, a miłości bym nie miał…” (→ Biblia, nowy przekład, wyd. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1975; ss. [...]

ZANIM COKOLWIEK POSTANOWISZ

Pośród wielu pieśni-modlitw jest taka jedna, której słucham ze zdwojoną uwagą, gdy czuję się zagubiona albo gdy nie mam pomysłu, co robić w danej sytuacji. Całość utworu składa się z jednego zdania, śpiewanego kilkakrotnie na zasadzie mantry: Tak mnie skrusz, / tak mnie złam, / tak mnie wypal, Panie, / byś został tylko TY, / [...]