MOMENT W ZAŚWIATACH

Tajemnica życia „po życiu” nabiera dla mnie szczególnej rangi w okresie Święta Wszystkich Zmarłych oraz Zaduszek. Od pewnego czasu odbieram ten czas jeszcze bardziej rozważnie, ponieważ przypomina mi się sen, ofiarowany na pytania i wątpliwości w kwestii umierania. Przyznaję, że istota śmierci i tego, co „potem” stanowiła dla mnie jeden z uporczywych problemów religijnych, dodatkowo [...]

OBMYCI, NAKARMIENI, ODZIANI

Niepojęta jest troska Boga o ziemskie potomstwo. Ofiarował nam całą planetę, owinął ją w niebo i światło pośród galaktycznej ciemności, powołał do działania wszystkie żywioły, począł dla nas przyrodę, zwierzęta oraz stworzył człowieka i jego bliźnich. Wreszcie, na mocy Wiary, Miłości i Nadziei odkupił nas w Swoim Synu. Zbawiciel nie tylko nas odrodził, przeniósł na [...]

MIĘDZY PROŚBĄ A SPEŁNIENIEM

Nie sposób poznać Boży Plan na ludzkie życie. Nie da się też objąć myślą i wyobraźnią wszystkich okoliczności, które wyłaniają się na kolejnych etapach naszej drogi. Równie trudno jest zrozumieć i przyjąć obecność rozmaitych osób, zaludniających nasze życie, ich odchodzenie i przychodzenie, wpływ oraz działania. Niepewność własnego losu stanowi powód potrzeby kontaktu człowieka z Istotami [...]

NIEUCHRONNOŚĆ ZMIAN

Kiedy na studiach dane mi było poznać starożytną teorię o zmienności, najpierw w ujęciu Heraklita i Arystotelesa, a potem Hegla (→ Władysław Tatarkiewicz: Historia filozofii. T.1 i 2. PWN, Warszawa 1970) przyjęłam ją z entuzjazmem. Wyjaśniała mi precyzyjnie to, co czułam, obserwując świat i ucząc się historii cywilizacji. Tak, całym moim umysłem wierzę, że napędem [...]

BRAKI SĄ „PO COŚ”

Doświadczenie braków jest powszechnie znane. Obejmuje w zasadzie każdy obszar życia, zarówno społeczny, jak i indywidualny. W zależności od osobistych oczekiwań i potrzeb może nam brakować: dóbr materialnych (domu, jedzenia, pieniędzy, samochodu, sprzętów i mebli, ubiorów, butów);dóbr społecznych (rodziców, rodzeństwa, małżonków, potomstwa, partnerów, przyjaciół);dóbr fizycznych (zdrowia, urody, wdzięku, zgrabnej sylwetki, zręczności, siły);dóbr umysłowych (talentów, zdolności, [...]

DOROSŁOŚĆ PILNIE POSZUKIWANA

Jest pewien religijny tekst, bardzo popularny w kręgach chrześcijańskich i często cytowany przy różnych okazjach (nie tylko odświętnych). Chodzi o Pierwszy List do Koryntian św. Pawła, w którym znajduje się znana definicja miłości: „Choćbym mówił językami świata, a miłości bym nie miał…” (→ Biblia, nowy przekład, wyd. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1975; ss. [...]

ZANIM COKOLWIEK POSTANOWISZ

Pośród wielu pieśni-modlitw jest taka jedna, której słucham ze zdwojoną uwagą, gdy czuję się zagubiona albo gdy nie mam pomysłu, co robić w danej sytuacji. Całość utworu składa się z jednego zdania, śpiewanego kilkakrotnie na zasadzie mantry: Tak mnie skrusz, / tak mnie złam, / tak mnie wypal, Panie, / byś został tylko TY, / [...]

TROSKA JUNGA O DUSZĘ

Pamiętam, że kiedyś podczas oglądania filmu o życiu i pracy Carla Gustava Junga (A Life of Dreams → https://www.youtube.com/watch?v=zvzbNjz5t8k) uderzył mnie fakt, że ten wybitny badacz i lekarz z dziedziny psychiatrii i psychologii głębi był jednocześnie wielkim orędownikiem duszy i duchowości. Uważał je „za nieuniknione rzeczywistości ludzkiego wewnętrznego doświadczenia”, bez których nie sposób pojąć i [...]

ISTOTA MODLITWY

Temat modłów we wszelkiej formie i tradycji jest szeroko opisany w literaturze teologicznej. Posiada także swoje szczególne miejsce w relacjach i świadectwach osób religijnych. Wynika z nich oczywisty wniosek, że ludzie uciekają się do modlitwy, gdy jest im źle, gdy dopadają ich chwile grozy, choroby czy nieszczęścia, lecz również w momentach zachwytu, wdzięczności i sukcesu. [...]

WIDOCZNIE NIE ZASŁUGUJEMY

Rzadko ludzie rozmawiają z Bogiem tak poważnie i otwarcie, jak poeci. Jeden z nich, Alfred de Vigny (francuski romantyk) odważył się nawet wniknąć w świadomość i stan ducha Jezusa podczas pamiętnej nocy w Getsemani. Autor zatytułował swój poemat: Na Górze Oliwnej [Le Mont des Oliviers]. Tekst oryginalny znajduje się w internecie: https://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/alfred_de_vigny/le_mont_des_oliviers Jak mówi Biblia, [...]