OBMYCI, NAKARMIENI, ODZIANI

Niepojęta jest troska Boga o ziemskie potomstwo. Ofiarował nam całą planetę, owinął ją w niebo i światło pośród galaktycznej ciemności, powołał do działania wszystkie żywioły, począł dla nas przyrodę, zwierzęta oraz stworzył człowieka i jego bliźnich. Wreszcie, na mocy Wiary, Miłości i Nadziei odkupił nas w Swoim Synu. Zbawiciel nie tylko nas odrodził, przeniósł na [...]

NIEUCHRONNOŚĆ ZMIAN

Kiedy na studiach dane mi było poznać starożytną teorię o zmienności, najpierw w ujęciu Heraklita i Arystotelesa, a potem Hegla (→ Władysław Tatarkiewicz: Historia filozofii. T.1 i 2. PWN, Warszawa 1970) przyjęłam ją z entuzjazmem. Wyjaśniała mi precyzyjnie to, co czułam, obserwując świat i ucząc się historii cywilizacji. Tak, całym moim umysłem wierzę, że napędem [...]

DOROSŁOŚĆ PILNIE POSZUKIWANA

Jest pewien religijny tekst, bardzo popularny w kręgach chrześcijańskich i często cytowany przy różnych okazjach (nie tylko odświętnych). Chodzi o Pierwszy List do Koryntian św. Pawła, w którym znajduje się znana definicja miłości: „Choćbym mówił językami świata, a miłości bym nie miał…” (→ Biblia, nowy przekład, wyd. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1975; ss. [...]

TROSKA JUNGA O DUSZĘ

Pamiętam, że kiedyś podczas oglądania filmu o życiu i pracy Carla Gustava Junga (A Life of Dreams → https://www.youtube.com/watch?v=zvzbNjz5t8k) uderzył mnie fakt, że ten wybitny badacz i lekarz z dziedziny psychiatrii i psychologii głębi był jednocześnie wielkim orędownikiem duszy i duchowości. Uważał je „za nieuniknione rzeczywistości ludzkiego wewnętrznego doświadczenia”, bez których nie sposób pojąć i [...]

ISTOTA MODLITWY

Temat modłów we wszelkiej formie i tradycji jest szeroko opisany w literaturze teologicznej. Posiada także swoje szczególne miejsce w relacjach i świadectwach osób religijnych. Wynika z nich oczywisty wniosek, że ludzie uciekają się do modlitwy, gdy jest im źle, gdy dopadają ich chwile grozy, choroby czy nieszczęścia, lecz również w momentach zachwytu, wdzięczności i sukcesu. [...]

MARNOŚĆ I POTĘGA

Nadszedł czas, gdy jestem gotowa, by podzielić się jednym z najbardziej osobistych wspomnień, jakie zostało mi po przebyciu udaru kilka miesięcy temu. Ten moment stał się bowiem dla mnie istnym wstrząsem w zrozumieniu relacji Bóg-człowiek. Początkiem ataku była nagła utrata więzi z ciałem, które zmieniło się w bezwładną magmę komórek. Zostałam pozbawiona zdolności ruchu i [...]