MIGOTANIE SENSÓW

Kiedy różni specjaliści od zarządzania losem radzą ludziom, by starali się żyć, pracować i działać z „sensem”, od razu pojawia się pytanie o rozumienie tego słowa. Co znaczy sens? Czy to wartość, treść, kierunek, znaczenie, motyw, program? W zasadzie każdy z tych terminów mieści się w granicach  sensu i może służyć jako jego językowy zamiennik. [...]

KAŻDY MA SWOJE HIMALAJE

Odmienność i różnorodność ludzi wyraża się we wszystkich sferach życia, działania i reakcji. Mimo tej społecznej oczywistości nie sposób uniknąć wrażenia, że wszyscy jesteśmy postrzegani i oceniani ciągle według kryterium jednolitości. Normy, które są nam narzucane we wszelkich zorganizowanych środowiskach – poczynając od tak fundamentalnych, jak szkoły czy miejsca pracy – wynikają ze statystycznych uśrednionych [...]

NAGRODA POCIESZENIA, CZYLI KOMPENSACJA

Na etapie dziecięcym dokonuje się skrzyżowanie dwóch wizji rzeczywistości: I – wizja rodziców, których dziecko postrzega jako głównych reprezentantów świata, posiadających władzę i wiedzę, tworzących model pewnej zaradności społecznej i dysponujących licznymi uprawnieniami; II – wizja dziecka, które dopiero poznaje świat, szuka, odkrywa możliwości i granice, błąkając się dosyć po omacku. Dziecko niewiele umie, nie [...]