„DZIKOŚĆ” AMPUTOWANA

Zdarza mi się od dawna, że odgłosy bębnów wywołują we mnie niepokój. Czuję się tak, jakby wraz z nimi wzywały mnie do siebie zamierzchłe knieje i jaskinie. Do taktu zaczynają mi uderzać dłonie i stopy, a głowa podryguje zgodnie z perkusyjnym rytmem. Serce też wyrywa się za ciałem. Mam wrażenie, jakby głuche dudnienie kryło ważną [...]

SPOTKANIA NA SZCZYCIE

Nieraz zastanawiałam się, czy i w jaki sposób Mistrzowie różnych religii kontaktują się ze sobą i dogadują w kwestiach zasadniczych, również na temat planety Ziemi i jej mieszkańców. Skoro wszystko w świecie ludzi dzieje się według planu Boga, to można domniemywać, że również relacje między religijnymi wyznawcami oraz formami kultu, obrzędów, rytuałów i zawartością świętych [...]

PRZYGARNIANIE ŻYCIA

Jak i dlaczego stałam się istotą żywą, nie wiem. Nie wiem też, jak i kiedy pojawiła się we mnie samoświadomość i zdolność myślenia. Wiedza o biologicznych mechanizmach poczęcia nie wystarcza, by rozwiązać zagadkę duchowego zapłonu, który nadaje organizmom status bytów Bożych. Jednostki dotknięte niedorozwojem mózgu lub cierpiący na choroby psychiczne stanowią poważny i bolesny dowód, [...]

CZAS WŁÓCZYKIJA

Ludzie pracy, czyli większość z nas, przeżywa teraz bardzo szczególny okres, który cechują początki i zakończenia wielu inicjatyw. Doświadczamy więc sprzecznych uczuć i reakcji. Z jednej strony, gdy sprawy są załatwione, a dzieła dobrze zrobione, realizatorów ogarnia satysfakcja, duma i radość. Z drugiej jednak strony następuje u nich spadek energii (bo już nie jest potrzebna [...]

RÓŻNORODNOŚĆ W JEDNOŚCI

O tym, że wszyscy „jesteśmy Jedno”, mówi większość religijnych przekazów i duchowych nauczycieli. Koncepcję ‘puzzlowej’ czy ‘patchworkowej’ Jedności wszystkich elementów bytu, w tym organizmów żywych z człowiekiem na czele, dodatkowo potwierdza najnowsza nauka, czyli kwantowa idea „matrycy energetycznej” i teoria „hologramowego modelu kosmosu” (→ Michael Talbot: Holograficzny wszechświat. Rewolucyjna teoria rzeczywistości. Przeł. Łukasz Głowacki, Wyd. [...]

RADOŚĆ

Przyznaję, że radość nie jest moją specjalnością emocjonalną, bo znacznie bliżej mi do rodziny „smutasów” niż ludzi wesołych. Po latach pracy nad sobą rozumiem lepiej powody nierównowagi w uczuciach i dlatego mam wielką ochotę, by właśnie na radości skupić dzisiejsze rozmyślania. Już w Starym Testamencie jesteśmy gorąco zapraszani do wyrażania radości na cześć Boga: "Pójdźcie, [...]

ŚWIĘTOWANIE NA OPAK

Ilekroć zdarzają się święta czy jakieś inne okoliczności nadzwyczajne, życie mi się komplikuje, a codzienne rytmy zawodzą. Sprawy zawodowe niby schodzą na drugi plan, ale błyskawicznie zastępują je gospodarskie troski o porządki, zakupy, posiłki, wizyty gości. Często więc świąteczne dni nie tylko nie dają mi odpoczynku, lecz zmuszają do ogarnięcia więcej niż zwykle problemów i [...]

POCHWAŁA SAMOREALIZACJI

Każdy z nas - świadomie lub nie - wyraża siebie w formie możliwej na danym etapie świadomości i w już odkrytych aspektach. Im wyższa jest świadomość własnego potencjału, tym pełniej przebiega samorealizacja. Z punktu widzenia konkretyzacji procesu, postępuje on zawsze trójstopniowo: myśl - słowo - czyn. Współpraca tych trzech planów funkcjonowania zapewnia porządek i skuteczność [...]

INDYWIDUALIZACJA KONTAKTU Z BOGIEM

W myśl duchowych nauk na każdym etapie rozwoju żyje w nas najlepszy i najdoskonalszy przyjaciel naszej osoby, ośrodek czystego sacrum – własna dusza. Mówi szeptem, dyskretnie, bez poganiania, łagodnie i miłośnie… Jest Bożą obecnością w ludzkiej istocie i pragnie nam pomagać w każdej trudności. To nasza dusza umie i chce prowadzić człowieka prosto ku jego [...]

NIEPOWTARZALNA WARTOŚĆ KAŻDEJ OSOBY

Podczas jednego z channelingów Jeszua wyjaśnia Pameli Kribbe wartość i niepowtarzalność każdej osoby. (Znowu pozwalam sobie przekazać tłumaczenie tekstu, zamieszczonego na stronach 41-48 francuskiej wersji książki Pameli Kribbe: Vivre selon le coeur, przełożonej przez Christielle Schettel, wydanej przez Editions Helios w roku 2012): Wg Jeszuy: "Jest dla ciebie miejsce na Ziemi – tu i teraz. [...]