WYŁANIANIE SIĘ CZY PORANNY SKOK ?

Za każdym razem, gdy przechodzimy ze snu do jawy, powtarza się to samo zjawisko. Z Bożego bezkresu wyłaniamy się na świat jak baśniowa Calineczka spośród płatków róży. Znowu ludzka dusza przyobleka ciało, a mózg przestawia się na tryb czuwania. W sposób bardzo nieostry rejestrujemy najpierw odruchy w ciele, ułożenie pleców i głowy, wyprostowane lub podkulone [...]

TOŻSAMOŚĆ RELIGIJNA

Obecna dostępność świata ma swoje znaczenie także w poszukiwaniach duchowych. Są nam bowiem dane możliwości poznawania i spotykania wyznawców różnych tradycji i dróg religijnych. Mamy okazję podróżować w cztery strony świata, odwiedzać ludy różnych kontynentów i wysp, wizytować rozmaite świątynie, obserwować rytuały i poznawać mistrzów. Nauki różnych kultur duchowych brzmią wprawdzie nie zawsze tak samo, [...]

JAKOŚĆ ENERGII DUCHOWEJ

Na pytanie, czym jest energia, podstawowa odpowiedź brzmi względnie prosto. Chodzi o niewidzialną dla ludzkich oczu „właściwość materii”, która umożliwia życie, oddziaływanie i ruch. Naukowy opis energii dowodzi, że jej zmiany określają stan i wzajemne wpływanie na siebie obiektów fizycznych (cząstek, pól, ciał) oraz układów fizycznych. Ta interakcja trwa nieustannie i wyzwala przemiany fizyczne i [...]