BOŻE DOTKNIĘCIA

Zgodnie z obietnicą, jaką złożyłam na powitalnej stronie bloga, co jakiś czas przekazuję szczególnie ważne dla mnie wypowiedzi Bożych posłańców, umieszczone w ich książkach. Istota tych słów bywa tak precyzyjna, tak promienna i miłująca, że nie ośmielam się ich poddawać ani transformacji, ani interpretacji. Są doskonałe i jednoznaczne. W II tomie Rozmów z Bogiem (w [...]