OBMYCI, NAKARMIENI, ODZIANI

Niepojęta jest troska Boga o ziemskie potomstwo. Ofiarował nam całą planetę, owinął ją w niebo i światło pośród galaktycznej ciemności, powołał do działania wszystkie żywioły, począł dla nas przyrodę, zwierzęta oraz stworzył człowieka i jego bliźnich. Wreszcie, na mocy Wiary, Miłości i Nadziei odkupił nas w Swoim Synu. Zbawiciel nie tylko nas odrodził, przeniósł na [...]

BEZBRONNOŚĆ

Wielokrotnie czytałam lub słyszałam, że człowiek, który podąża za duchowością, musi wyrzec się tego, co tak bardzo ceni świat i co wydaje się podstawą naszego rozwoju cywilizacji, czyli walki i agresji. Z powszechnego doświadczenia wiadomo wszakże, że postawa drapieżnika nie tylko gardzi bezbronnością, lecz wykorzystuje ją z premedytację i cynizmem. Jak więc świadomie przyjąć w [...]

LUNETA NADZIEI

Kiedy zbliża się Nowy Rok, przychodzi mi na myśl pewna włoska bajka z XVIII wieku. Nosi tytuł: Luneta Nadziei ( → Luigi Fiacchi, zwany Clasio: Il Canocchiale della Speranza;  tłumaczenie własne). Opowiada ona o pragnieniu lepszej rzeczywistości, którą obiecuje każda kolejna odsłona czasu. Pewnego dnia Nadzieja Dla śmiertelnika każdego Lunetę uczyniła. Ta zaś znana jest [...]

I TAK ŹLE, I TAK NIEDOBRZE?

Scylla i Charybda (gr. Skýlla i Chárybdis) to imiona dwóch mitycznych potworów morskich o dość obrzydliwych kształtach. Scylla do połowy ciała ma wygląd kobiecy, ale od pasa zmienia się w zrośniętą zgraję sześciu psów, pożeraczy żeglarzy znajdujących się w zasięgu monstrualnych kłów. Charybda zaś to szczególnie łakomy amator wody morskiej, wchłaniający ją masami trzy razy [...]

MOŻESZ, NIE MUSISZ

Bywają książki, które zapadają w pamięć już po pierwszej lekturze. W okresie studiów takim czytelniczym wydarzeniem stała się dla mnie pewna powieść amerykańska, dobrze znana wielu odbiorcom, tym bardziej, że doczekała się ekranizacji pod tym samym tytułem. Tytuł dzieła brzmi symbolicznie, wręcz biblijnie: Na wschód od Edenu. Napisał ją noblista John Steinbeck, na język polski [...]

ŻAL A POCZUCIE WINY

Niemal od urodzenia jest nam zarzucana jakaś wina… Rodzice, rodzeństwo, nauczyciele, kaznodzieje, koledzy, szefowie, przyjaciele, partnerzy w pracy i w miłości, sprzedawcy, lekarze wytykają każdy moment niewiedzy lub zwykłej pomyłki. Napiętnowanie niewłaściwego czynu łatwo staje się powodem do skarcenia i - co następuje niemal automatyczne - „wbiciem” w poczucie winy. Skutkuje też groźbą większej czy [...]

TAJNA KOMUNIKACJA

Mowa, jak wiadomo, pojawiła się z potrzeby porozumienia, nawiązywania kontaktów i tworzenia więzi międzyludzkich. Za pomocą języka komunikujemy się na wielu poziomach i na wszelkie tematy, jakkolwiek z ryzykiem rozumienia błędnego czy niewłaściwej interpretacji. Słowa ciągle i niezmiennie pozwalają dzielić się indywidualnymi światami, umożliwiając odkrywanie ich większej czy mniejszej odmienności lub, w przypadku negatywnym, ich [...]

ZROZUMIEĆ GŁÓD

W okresie pokutnym, jakim dla chrześcijan jest Wielki Post, nieraz nachodziły mnie pytania związane z naturą i funkcją głodu. Pierwsze pytanie: Dlaczego w świecie Bożej obfitości istnieje w ogóle coś takiego, jak głód, niedostatek, ubóstwo, deficyt czy nędza? Towarzyszyły one światu od zarania dziejów i nadal pozostają udręką wielu mieszkańców naszej planety, nie tylko z [...]

RZEKOME ’’DROBIAZGI”

Jeden z bohaterów hinduskiej epopei pt.: Mahabharata, prawy i mądry Judhisztira, w odpowiedzi na pytanie, co go najbardziej w świecie zadziwia, odpowiada bez wahania, że zdumieniem napawa go fakt: „iż ludzie żyją tak, jakby śmierci nie było”. Odpowiedź zostaje uznana za właściwą i bohater może kontynuować swoją misję. Europejscy mędrcy myślą podobnie, skoro radzą żyć [...]

KŁOPOTY Z POMOCNOŚCIĄ

Ludzi duchowo aktywnych cechuje naturalna tendencja do współczucia i bezbronności serca. Odkrywają to szczególnie ostro w chwili, gdy stają przed decyzją pomocy lub działania w cudzym interesie. W sposób dla siebie nieoczywisty, ale zwykle preferowany, życzą lepiej innym niż… sobie i podejmują wybory, które bardziej bronią dobra "bliźniego" niż własnego. W humanistycznej tradycji europejskiej taka [...]