EFEKT CZUŁOŚCI

Jechałam autobusem do centrum. Dzień był zwykły, podróżnych niewielu. Obok mnie usiadła starsza pani. Towarzyszył jej młody chłopak. Z rozmowy wynikało, że spieszył się na ważną rozmowę i odpowiadał zdawkowo zdenerwowanym głosem. Kobieta najpierw próbowała go uspokajać, ale najwyraźniej bez skutku. Zamilkła, a on skierował się ku wyjściu na najbliższym przystanku. Kiedy odwrócił się plecami, [...]

CZY PUSTKA JEST GROBEM?

Póki jesteśmy w ciele i pośród materii, środowisko i inteligencja podpowiada nam mniej więcej, co robić: otrzymujemy zadania, by je wypełniać, a trudności by je załatwić i rozładować, zaś chwile wolne mamy do odpoczynku, świętowania i regeneracji sił. W codziennym życiu konkretne cele wyznaczają formy rozwiązań praktycznych. Tryb zadaniowo-wykonawczy daje poczucie ładu i bezpieczeństwa. Człowiek [...]

TO NIE MY JESTEŚMY OPUSZCZENI, TO MY OPUSZCZAMY

Idea niezmienności Boga ma sobie taki bezmiar, że przerasta ludzkie doświadczenie wytyczone przez moment narodzin i śmierci. Pięknie obrazuje to niebo usiane gwiazdami. Ludzki umysł gubi się w pojęciu wiekuistości i musi poprzestać na mądrości zbiorowej, by pomieścić choćby cząstkę tego rozmachu. Skazani na czasowość gdzieś w środku czujemy więc, że dany nam jest czas [...]

MAGICZNY KRĄG ŻYCIA-BYCIA

Na każdym kroku w literaturze duchowej i psychologicznej pojawia się zachęta, by z szacunkiem traktować własne pojawienie się na Ziemi i odważne przyjęcie swego losu jako wyniku świadomej decyzji, chociaż ukrytej w czasie i przestrzeni. Uzasadnienie życzliwej dla siebie postawy dotyka kilku wartości jednocześnie: zaliczenia kolejnego etapu ewolucji duszy, możliwości odrobienia karmy, przysporzenia światu dobra [...]

CZŁOWIEK TO ŚWIATŁO + INFORMACJA

Nigdy nie sądziłam, że pewnego dnia to fizycy, a nie filozofowie czy psycholodzy, podpowiedzą mi najprostszą definicję naszego gatunku (→ Richard Bartlett, Matryca energetyczna. Przeł. Agnieszka Ufland, Białystok, Wyd. Studio Astropsychologii, 2014, s.68). Brzmi ona następująco: „Składamy się ze światła i informacji, czyli świadomości”. Dla osób wierzących w Boże Rodzicielstwo nie ma niczego nowego w [...]

PRZEBÓSTWIANIE CODZIENNE

Nieraz przekonałam się na własnym przykładzie, że podział na sferę profanum i sacrum ma głębokie i wyraźne granice – chociaż dla fizyków różnice między nimi dotyczą tylko częstotliwości wibracyjnej tej samej energii. Nie wchodząc w rozważania naukowe, i tak inaczej traktujemy lekcję matematyki i modlitwę, a warsztatu samochodowego nie mylimy ze świątynią. W powszechnej świadomości [...]

ŚMIESZNOŚĆ, KTÓRA BYWA WZNIOSŁA

Jedną z typowych cech ludzkiej wrażliwości jest poczucie upokorzenia i spadek samooceny w reakcji na krytykę czy złośliwość otoczenia (nawet wtedy, gdy są pewne podstawy do negatywnej opinii). U niektórych osób nadwrażliwość na prześmiewcze zachowania innych występuje bardzo wcześnie, bo już na etapie dziecięcym, nasilając się w okresie nastolatkowym, ale trwając na etapie dorosłości i [...]

SPRĘŻYNY SUKCESU

Dynamika ludzkich działań zwykle oscyluje między biegunem sukcesu i niepowodzenia. Zarówno jedno jak i drugie może mieć rozmaitą skalę i odmienne skutki. Sukces potrafi przybrać formę skromną i chwilową, ale też wspaniałą i czynną przez lata, podobnie jak niepowodzenie może zdarzyć się tylko przejściowo i mieć niewielki wpływ na resztę działań albo stać się ciosem [...]

POSTSCRIPTUM: SENS I MISJA ŻYCIA

Moja decyzja zakończenia wpisów na blogu wywołała prośbę kilku osób, by z mnogości przekazanych informacji podać te, które uważam za podstawowe i pomocne w samodzielnych poszukiwaniach duchowych. Nad tą propozycją nie musiałam się nawet zastanawiać, ponieważ jej spełnienie pozostaje w ścisłym związku z  poruszanymi na blogu tematami. Powtarzam więc z naciskiem, że o losie ludzkim [...]

CISZA

Nadszedł moment, by dokonać ostatniego wpisu na tym blogu. Wypowiedziałam już swoje główne wątpliwości, problemy, sprzeczności i rozterki, jakie nieustannie pojawiały się i nadal odżywają w indywidualnej drodze do Boga. Intencją założenia bloga była chęć podzielenia się osobistymi reakcjami na wiedzę świętych tradycji i ksiąg, ale też nowszych przekazów duchowych oraz channelingów. W tych różnorodnych [...]