ŚWIADOMIE, CZYLI JAK?

Wejście w następny etap człowieczeństwa wcale nie musi być tak widowiskowe, jak to przedstawiają wizje rodem z fantasy, proroctwa jasnowidzów albo wykłady astrologów na You Tubie. Może nie zjawić się żadna Boża Istota, nie wylądują przedstawiciele obcej cywilizacji, nie wybuchnie katastroficzna zagłada, ani nie zdarzy się lot w głąb nowej galaktyki… Tym razem sprawa może [...]

SKUTKI JEDNEJ MYŚLI

O twórczej sile myślenia pisałam na blogu już nieraz. Czuję jednak, że czas na jeszcze większą syntezę tych rozmaitych rozważań o działaniu mózgu i jego dalekosiężnych konsekwencjach. Jest bowiem jedna myśl, która rzutuje na każde życie ludzkie i ma wpływ na wszelkie jego dziedziny. Ten mentalny wróg ma postać krótkiego i prostego zdania: Jestem do [...]

PRZYGARNIANIE ŻYCIA

Jak i dlaczego stałam się istotą żywą, nie wiem. Nie wiem też, jak i kiedy pojawiła się we mnie samoświadomość i zdolność myślenia. Wiedza o biologicznych mechanizmach poczęcia nie wystarcza, by rozwiązać zagadkę duchowego zapłonu, który nadaje organizmom status bytów Bożych. Jednostki dotknięte niedorozwojem mózgu lub cierpiący na choroby psychiczne stanowią poważny i bolesny dowód, [...]

TAJNA KOMUNIKACJA

Mowa, jak wiadomo, pojawiła się z potrzeby porozumienia, nawiązywania kontaktów i tworzenia więzi międzyludzkich. Za pomocą języka komunikujemy się na wielu poziomach i na wszelkie tematy, jakkolwiek z ryzykiem rozumienia błędnego czy niewłaściwej interpretacji. Słowa ciągle i niezmiennie pozwalają dzielić się indywidualnymi światami, umożliwiając odkrywanie ich większej czy mniejszej odmienności lub, w przypadku negatywnym, ich [...]

SYGNAŁY PRZEZNACZENIA

Każdy element Ziemi spełnia określoną funkcję w mozaice rzeczywistości, chociaż nie zawsze łatwo ją rozpoznać i zrozumieć na pierwszy rzut oka. Dotyczy to każdego ogniwa łańcucha bytów, począwszy od żywiołów, składników gleby, wody czy powietrza, przez zbiór roślin i zwierząt, aż po rodzaj ludzki. Indywidualna osoba też przychodzi na świat z zakodowaną w duszy własną [...]

ŚWIATŁO W AKCJI

Figura światła jako wyraz boskości ma wielowiekową tradycję. Pojawia się nie tylko w mitologii, by wspomnieć historię Prometeusza, lecz także w niejednym wątku biblijnym, by uwiarygodnić ingerencję nadprzyrodzoną. I tak, Mojżesz rozpoznał Boga „w krzewie płonącym ogniem” (→ II Księga Mojżeszowa, 3,2). Natomiast proroka Eliasza uniósł do nieba „rydwan ognisty i konie ogniste”(→ II Księga [...]

ŚWIADOMOŚĆ CHRYSTUSOWA

Po przekroczeniu roku 2000 ludzkość weszła w okres odnowy, która charakteryzuje się pobudzeniem i wzrostem świadomości Chrystusowej w skali uniwersalnej, niespotykanej nigdy wcześniej. Zawiera się w niej trwałe i nieśmiertelne dziedzictwo Jezusa Zbawiciela, przekazane Jego zwolennikom. Rozpoznanie w sobie i wyrażanie świadomości Chrystusowej oznacza bardzo poważne wyzwanie i cel, do którego wszyscy jesteśmy zaproszeni, aczkolwiek [...]

JAKOŚĆ ENERGII DUCHOWEJ

Na pytanie, czym jest energia, podstawowa odpowiedź brzmi względnie prosto. Chodzi o niewidzialną dla ludzkich oczu „właściwość materii”, która umożliwia życie, oddziaływanie i ruch. Naukowy opis energii dowodzi, że jej zmiany określają stan i wzajemne wpływanie na siebie obiektów fizycznych (cząstek, pól, ciał) oraz układów fizycznych. Ta interakcja trwa nieustannie i wyzwala przemiany fizyczne i [...]

NARODZINY JAKO MODEL REAKCJI NA ZMIANY

Osobom świadomym i poszukującym wiedzy o sobie żadne narzucone wzorca życia nie wystarczają. Stopniowo lub gwałtownie rośnie w ich umyśle pragnienie odczytania własnej, indywidualnej drogi na serio, zamiast poruszania się wśród namiastek i wartości zastępczych. Gdy mija okres dziecięcy, podporządkowany kontroli i warunkom dorosłych członków rodziny, po latach "młodości chmurnej i durnej" (zgodnie z definicją [...]