PORYWAJĄCA OPOWIEŚĆ…

Moje chrześcijaństwo jest nierozerwalnie splecione z trzema centralnymi  dla mnie momentami, których aktualność ujawnia się na co dzień i które zmieniają w sacrum sytuacje z pozoru całkiem pospolite. Wiem, że wszelkie aspekty tworzące kanon Chrystusowej religii są już wielokrotnie i szeroko opisane przez teologów, mistyków i kapłanów. Nie mam takiej wiedzy ani „zawodowego” przygotowania. Religie [...]